Орган по безопасност и здраве при работа (ОБЗР)

Във връзка с чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Елстар Консулт - ЕООД предлага изпълнението на функциите и задачите на „ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.

Основни функции на органът за безопасност и здраве при работа: