Ел. измервания и фактори на работната среда

Сертификат

Сертификат

Във връзка със законодателните изисквания Орган за контрол от вида „С”,
„Елстар” Ви предлага следните видове измервания:

 1. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V :
  • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
  • Съпротивление на защитна заземителна уредба ;
  • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба ;
  • Дефектно токови защити – Fi прекъсвачи ;
  • Съпротивление на изолация
 2. Физични фактори на работна среда:
  • Микроклимат
  • Осветеност
  • Шум
 3. Химични фактори на работната среда:
  • Микроклимат
  • Осветеност
  • Шум
 4. Физични фактори на работна среда:
  • Прах
  • Химични агенти във въздуха на работната среда;
 5. Вентилационни инсталации