НачалоЗнаем колко важно за всички нас е избягването на трудови злополуки и намаляването на рисковете при работа.

Oсновната ни отговорност и философия, залегнала в принципите на нашата фирмена политика е: всеки работещ – всеки ден здрав на работното място и у дома.

Банер